ROVIGO-FERRARA-ADRIA-CHIOGGIA S POSJETOM IZLOŽBI BARCELONA - PICASSO I GAUDI U PALAZZO DIAMANI

Destination FERRARA ROVIGO
Category Vruća putovanja
Duration 2 days nights
Izaberite datum putovanja / Pick a date
No available seat

Rovigo - Ferrara - Adria - Chioggia s posjetom izložbi Barcelona - Picasso i Gaudi u Palazzo Diamani

l6

IBUS d.o.o.
Rimski Put 26, Sevete-Jelkovec
Telefon: +385 (0) 1 3694 333
Fax: +385 (0) 1 3648 631
ID CODE: HR-AB-01-080247786

Za sva putovanja vrijede Opći uvjeti IBUS putničke agencije d.o.o. / Copyright © 2013 IBUS putnička agencija. Sva prava pridržana. ID kod: HR-AB-01-080247786 
IBUS travel agency General terms are valid for all travels / Copyright © 2013 IBUS travel agency. All rights reserved. ID code: HR-AB-01-080247786